Şirketleşme ve Girişimcilik Hizmetleri

Girişim sermayesine ulaşma, iş kurma danışmanlığı, eğitim hizmetleri sağlama ve bu konularda bilinçlenme oluşturacak etkinlikleri düzenleme, üniversite personelinin ve öğrencilerinin girişimcilik ile ilgili bilgilerinin dokümante edilmesi ve yürütülmesini sağlar.