Destek Programlarından Yararlanmaya Yönelik Hizmetler

Ulusal ve uluslararası finansal destek programları konusunda akademisyenler arasında farkındalık yaratma ve bunlardan yararlanılmasına yönelik duyuru mekanizmalarının geliştirilmesi, akademisyen ve öğrencilerin proje başvurularının dokümante edilmesi, etkinliklerin düzenlenmesi ve desteklenmesini, projelerin başvuru ve yürütülmesi hakkında eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin koordinasyonunun sağlamaya çalışır.