Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının Yönetilmesi ve Lisanslama Hizmetleri

Fikri ve sınai mülkiyet hakları kapsamında patent/faydalı model/endüstriyel tasarım başvurusu yapılması, üniversite personelinin ve öğrencilerinin buluş bildirim formlarının dokümante edilmesi ve sürecin takibi, tescil edilen mülkiyet haklarının pazarlanması ve ticarileştirilmesi ile lisans sözleşmesinin yapılması da dahil olmak üzere, süreç boyunca destek olunmasını sağlayacak hizmetlerin sunulmasını planlar.