Misyon, Vizyon ve Değerler

GRÜ-TTO misyonu;
 • Çeşitli eğitim-etkinlikler aracılığıyla Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) faaliyetleri konusunda farkındalık artırmak.
 • Akademisyenlere, araştırmacılara ve öğrencilere yönelik ulusal ve uluslararası fon kaynakları hakkında teknik destek hizmetleri sunmak.
 • Üniversite sanayi iş birliği kapsamında özel sektör ile temas kurarak ortak faaliyetler yürütmek.
 • Fikri ve sınai mülkiyet hakları sürecinin hukuki, finansal ve mali sürecini yürütmek ve ticarileştirme faaliyetlerini gerçekleştirmek.
 • Şirketleşme ve girişimcilik faaliyetlerini desteklemek ve girişimcilik ekosistemine katkı sunmak.

GRÜ-TTO vizyonu;
Akademisyenler, araştırmacılar ve öğrenciler tarafından gerçekleştirilen araştırma ve geliştirme (ar-ge) faaliyetleri ile üniversitede üretilen akademik bilgiyi toplumsal faydaya dönüştürerek ekonomiye katkı sağlamak.

GRÜ-TTO Değerleri;
 • Bilimsellik
 • Disiplinlerarası yaklaşım
 • Evrensellik
 • Yenilikçilik
 • Özgünlük
 • Çözüm odaklılık
 • Akademik özgürlük
 • Çevreye duyarlılık
 • Toplumsal yararlılık
 • Hukuka ve etik değerlere bağlılık
 • Kalite ve verimlilik