Farkındalık, Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim Hizmetleri

Kamu, Üniversite ve sanayi arasında iş birliğini geliştirmek üzere gerekli bilgilendirme, tanıtım ve eğitim hizmetlerinin sunulmasını, üniversitenin akademik bilgi birikimi ve deneyimlerini sanayinin ihtiyaçları ile eşleştirmek üzere işletme envanteri oluşturulmasını, TTO tarafından gerçekleştirilen eğitim-etkinliklerin organizasyonu ve kayıtlarının tutulması, yurt içi veya yurt dışındaki TTO’lar ile ağ oluşturma faaliyetleri içerisinde iletişime geçerek bu alandaki bilgi, bilinç ve birikim seviyesinin yükseltilmesine katkıda bulunulmasını sağlamaya çalışır.