PROSEFF Elektronik Güvenlik Sistemleri Firmasına Ziyaret

30 Aralık 2022 Cuma

Geçiş kontrol sistemleri, güvenlik kamera sistemleri ve zayıf akım sistemler üzerinde faaliyet gösteren PROSEFF firmasının teknoloji ve yenilik kapasitelerinin geliştirilerek daha rekabetçi olmaları, sistematik proje yapabilmeleri, katma değeri yüksek ürün geliştirebilmeleri, teknoloji geliştirme kültürüne sahip olmaları, ulusal ve uluslararası destek programlarında daha etkin yer almaları için proje fikirleri hakkında görüşme gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu görüşme, PROSEFF’ten Genel Müdür Tolga Tacaloğlu ve Proje Sorumlusu Cihad Aydemir, GRÜ-TTO’dan ise Öğr. Gör. Şafak Esra Aslan ve Öğr. Gör. Merve Nur Polat’ın katılımı ile gerçekleştirilmiştir.