Öğrencilerimize TÜBİTAK’tan Destek

26 Mart 2024 Salı

TÜBİTAK tarafından, üniversitelerde öğrenim görmekte olan lisans öğrencilerini projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmek, ön lisans öğrencilerine ise lisans öğrenimi öncesinde proje hazırlama kültürü kazandırmak amacıyla destek sağlanan TÜBİTAK 2209-A - Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı ve TÜBİTAK 2209-B - Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programı sonuçları açıklandı.

Açıklanan sonuçlara göre, GRÜ-TTO tarafından teknik destek sağlanan ve destek almaya hak kazanan proje bilgileri aşağıda yer almaktadır.
 
Proje Yürütücüsü Bölüm Akademik Danışman Proje Adı
Ahmet Hakan KÖSE Resim-İş Öğretmenliği Doç. Dr. Handan BÜLBÜL Endemik Bitkileri Grafitiyle Kamusal Alana Taşıma

Ömer YILMAZ

Bilgisayar Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi Erkan GÜLER
Mobil Tarım Uygulamasıyla Tarım Sektöründe Dijital Dönüşüm: Verimlilik Ve İşbirliğini Artırma Projesi

Serdar ANLAR


Hemşirelik

Dr. Öğr. Üyesi Esra ÖZKAN
Hemşirelik Öğrencilerinde Organ Bağışı Farkındalık Çalışmasının Organ Bağışı Gönüllülüğü Ve Tutumu Üzerine Etkisinin İncelenmesi

Melek AKAN

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Dr. Öğr. Üyesi Arzu KURŞUN
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda Staj Yapan Öğrencilerde İş Stres Faktörleri ve Stres Düzeyleri Arasında Eğilimsel Tepkisizliğin Rolü

Öğrencilerimizi ve akademik danışmanlarını tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.