Fon Kaynakları Hakkında Bilgilendirmelerimiz Devam Ediyor

01 Şubat 2023 Çarşamba

GRÜ-TTO tarafından, Giresun Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği bölümü öğretim üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Faruk Güner ile Dr. Öğr. Üyesi Selçuk Atasoy’a ve Giresun Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mimarlık ve Şehir Planlama bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Volkan Başer’e TTO faaliyetleri, Giresun Teknopark ve proje fikirlerini hayata geçirebilmeleri için ulusal ve uluslararası fon kaynakları hakkında bilgilendirme yapılarak TÜBİTAK 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı, 1507 - TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı,  1505 - Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı ve COST aksiyonları ile ilgili detaylı bilgi aktarılmıştır.

Görüşme, GRÜ-TTO’dan Öğr. Gör. Şafak Esra Aslan ile Öğr. Gör. Merve Nur Polat’ın katılımı ile gerçekleştirilmiştir.