Fikri ve Sınai Hakların Korunmasına Yönelik Bilgilendirme Gerçekleştirildi

13 Ocak 2023 Cuma

GRÜ-TTO tarafından, Giresun Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Birkut Güler ile Tasarım Bölümü’nden Öğr. Gör. Ahmet Mustafa Öztürk’e fikri ve sınai hakların korunmasına ve ulusal fon kaynaklarına yönelik bilgilendirme yapılmıştır.

Söz konusu görüşme, GRÜ-TTO’dan Öğr. Gör. Şafak Esra Aslan ile Öğr. Gör. Merve Nur Polat’ın katılımı ile gerçekleştirilmiştir.