Youth Policy Partnerships Webinarı

Teknoloji Transfer Ofisimiz Gençlik Politika Ortaklıkları webinarına katkıda bulunmuştur.
Avrupa Birliği projesi olarak düzenlenen webinarlardan olan etkinlik kapsamında interaktif workshop çalışmasında gençlerin üstlenebileceği roller tartışıldı.

https://m.youtube.com/watch?v=yZxbG92i31k